Kerntalentenanalyse

Wat houdt een KernTalentenanalyse in de praktijk in?

  • Jouw KernTalenten worden vastgesteld aan de hand van een vragenlijst  over je spelgedrag als kind die je digitaal krijgt toegestuurd. Het kost ca. 30 minuten om deze in te vullen.
  • Er wordt een afspraak gemaakt voor de analyse. De totale analyse duurt 3,5 tot 4 uur. Voor een KernTalentenontdekking moet je op ruim 2,5 tot 3 uur rekenen             ( hierbij zit geen diepte-interview).

De analyse bestaat uit 3 delen.

  1. Checken van de vragenlijst ( ca. 1/1,5 uur)
  2. De resultaten worden teruggegeven met de scores op 23 KernTalenten.
    ( ca. 1/1,5 uur)
  3. Diepte-interview. We bespreken hoe je leven is verlopen, kijken in hoeverre jij je KernTalenten al hebt ontwikkeld, wat je hebt meegemaakt en wat jouw wensen voor de toekomst zijn. In het verslag kan dan rekening worden gehouden met je achtergrond, cultuur, opvoeding,  opleiding, levensgebeurtenissen en kansen, kortom de talloze factoren die invloed hebben gehad op je ontwikkeling. (ca. 1 uur)
  • Na de analyse is er gelegenheid om vragen te stellen en/of in te gaan op een specifieke vraag.
  • Je ontvangt digitaal een uitgebreid rapport met het complete overzicht van jouw KernTalentenconstellatie. (doorgaans Binnen 8 dagen)

De KernTalentenanalyse levert een uniek verslag op dat levenslang bruikbaar is bij het maken van slimme keuzes. Dit verslag blijft je hele leven ‘geldig’ en behoudt zijn waarde omdat je KernTalenten niet veranderen.