De Methode

Weten wat je KernTalenten zijn vergroot je zelfvertrouwen en geeft je meer zelfbewustzijn. Bij een analyse gaan we uit van je kracht, oordelen niet, gaan niet uit van gemiddelden en kijken we toekomstgericht.

Een KernTalent is de combinatie van

  • je karakterjouw unieke karaktereigenschappen, je aard, je natuur
    (ZIJN)
  • je talentwat je tot ontwikkeling kunt brengen, je potentieel
    (ZULLEN KUNNENmits opleiding en oefening)
  • je motivatieje passie om je ergens voor in te zetten
    (WILLEN)

Een Kerntalent gaat dus verder dan de klassieke talenten; het heeft niet zozeer te maken met wel of niet kúnnen als wel met hoe gráág je iets wilt of doet. Waar wordt je blij van en wat geeft je energie? Als je daar vanuit gaat zit je eigenlijk altijd al in de goede richting.

Een KernTalentenanalyse geeft je inzicht in jouw persoonlijke pakket van 23 KernTalenten. Elk van deze 23 KernTalenten is klein, half of sterk aanwezig. We detecteren vier soorten creativiteit, drie soorten teamplay, diverse vormen van rationaliteit en emotionaliteit, of en hoe extravert je bent enzovoort. Het gaat dus niet om klassieke talenten als wiskunde, tekenen, leiding geven of taal. 

KernTalenten zijn een samenspel van je karakter, je aanleg tot kunnen en je passie van binnenuit.

Lees meer…..